Comparant el tub de fibra de carboni amb el d'alumini

Mesura de fibra de carboni i alumini

Aquestes són les definicions utilitzades per comparar les diferents propietats dels dos materials:

Mòdul d'elasticitat = la "rigidesa" del material.Relació entre la tensió i la deformació d'un material.El pendent de la corba tensió-deformació d'un material a la seva regió elàstica.
Resistència a la tracció màxima = Tensió màxima que pot suportar un material abans de trencar-se.
Densitat = massa per unitat de volum de material.
Rigidesa específica = mòdul elàstic dividit per la densitat del material.S'utilitza per comparar materials amb diferents densitats.
Resistència a la tracció específica = Resistència a la tracció dividida per la densitat del material.
Tenint en compte aquesta informació, la taula següent compara la fibra de carboni i l'alumini.

Nota: molts factors poden afectar aquests números.Aquestes són generalitzacions;no mesures absolutes.Per exemple, hi ha diferents materials de fibra de carboni disponibles amb major rigidesa o resistència, sovint amb una compensació en termes de reduccions d'altres propietats.

Mides Fibra de carboni Alumini Comparació carboni/alumini
Mòdul elàstic (E) GPa 70 68,9 100%
Resistència a la tracció (σ) MPa 1035 450 230%
Densitat (ρ) g/cm3 1,6 2,7 59%
Rigidesa específica (E/ρ) 43,8 25,6 171%
Resistència específica a la tracció (σ/ρ) 647 166 389%

 

La part superior mostra que la resistència a la tracció específica de la fibra de carboni és aproximadament 3,8 vegades la de l'alumini i la rigidesa específica és 1,71 vegades la de l'alumini.

Comparació de les propietats tèrmiques de la fibra de carboni i l'alumini
Altres dues propietats que mostren la diferència entre la fibra de carboni i l'alumini són l'expansió tèrmica i la conductivitat tèrmica.

L'expansió tèrmica descriu el canvi de dimensions d'un material a mesura que canvia la temperatura.

Mesures Fibra de carboni Alumini Alumini/Carboni Comparació
Expansió tèrmica 2 in/in/°F 13 in/in/°F 6,5

Mesures Fibra de carboni Alumini Alumini/Carboni Comparació
Expansió tèrmica 2 in/in/°F 13 in/in/°F 6,5


Hora de publicació: 31-maig-2022

Envia'ns el teu missatge:

Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho